Jest nam miło Państwa powiadomić, że Polish Supplementary School of Long Island jako organizacja not-for-profit została przyjęta do programu AmazonSmile.

Co to jest AmazonSmile?

AmazonSmile to prosty i automatyczny sposób wspierania Twojej ulubionej organizacji charytatywnej za każdym razem, gdy robisz zakupy, bez żadnych kosztów. Kupując na stronie smile.amazon.com, znajdziesz dokładnie takie same niskie ceny, szeroki wybór i wygodne zakupy jak Amazon.com, z dodatkową premią, że Amazon przekaże część ceny zakupu na konto Polish Supplementary School of Long Island.

Jak robić zakupy w AmazonSmile?

Aby zrobić zakupy w AmazonSmile, przejdź do smile.amazon.com w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Możesz także dodać zakładkę do smile.amazon.com, aby jeszcze łatwiej było wrócić i zacząć zakupy w AmazonSmile. Albo po prostu kliknij na baner obok.

Czy mogę korzystać z mojego istniejącego konta Amazon.com w AmazonSmile?

Tak, używasz tego samego konta na Amazon.com i AmazonSmile. Twój koszyk, lista życzeń, rejestr ślubu lub dziecka oraz inne ustawienia konta są również takie same.

Jaką część mojego zakupu przekazuje Amazon?

AmazonSmile Foundation przekaże 0,5% ceny zakupu z kwalifikujących się zakupów AmazonSmile. Cena zakupu to kwota zapłacona za przedmiot pomniejszona o rabaty, z wyłączeniem kosztów wysyłki i obsługi, opłat za pakowanie prezentów, podatków lub opłat za usługi.
We are pleased to inform you that the Polish Supplementary School of Long Island as a not-for-profit organization has been accepted into the AmazonSmile program.

What is AmazonSmile?

AmazonSmile is a simple and automatic way for you to support your favorite charitable organization every time you shop, at no cost to you. When you shop at smile.amazon.com, you’ll find the exact same low prices, vast selection and convenient shopping experience as Amazon.com, with the added bonus that Amazon will donate a portion of the purchase price to

How do I shop at AmazonSmile?

To shop at AmazonSmile simply go to smile.amazon.com from the web browser on your computer or mobile device. You may also want to add a bookmark to smile.amazon.com to make it even easier to return and start your shopping at AmazonSmile.

Can I use my existing Amazon.com account on AmazonSmile?

Yes, you use the same account on Amazon.com and AmazonSmile. Your shopping cart, Wish List, wedding or baby registry, and other account settings are also the same.

How much of my purchase does Amazon donate?

The AmazonSmile Foundation will donate 0.5% of the purchase price from your eligible AmazonSmile purchases. The purchase price is the amount paid for the item minus any rebates and excluding shipping & handling, gift-wrapping fees, taxes, or service charges.

Kim jestesmy?

Who are we?

Polish Supplementary School of Long Island powstała z inicjatywy rodziców w maju 2018r. Celem naszej szkoły, jak mówi Statut jest nauka języka polskiego, historii, geografii oraz poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu. Nasz program nauczania oparty jest na tradycyjnym nauczaniu podręcznikowym wzbogaconym poprzez gry, zabawy i konkursy. Szkoła podlega Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i pracuje w oparciu o “Program Nauczania dla Szkół Polonijnych w USA”. Szkoła oferuje zajęcia dla przedszkolaków (4 i 5 latków), dla uczniów klas I-VIII, oraz przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE.
Zapraszamy

Polish Supplementary School of Long Island was founded on the initiative of parents in May 2018. The purpose of our our organization, as the Statute says, is to learn the Polish language, history, geography and learn about Polish culture, cultivate and pass on Polish traditions to the young generation. Our curriculum is based on traditional textbook teaching enriched by games, plays and competitions. The school is subordinate to the Headquarters of Polish Vocational Training Schools in America and works based on o “Curriculum for Polish Diaspora in the USA”. The school offers activities for preschoolers (4 and 5 year old) for students grades I-VIII, and prepares students for the LOTE exam.

Everyone is welcome!

Dziekujemy Naszym Sponsorom

Dystrybucja, logistyka i doradztwo marketingowe

Mickey Mouse Pool House in Orlando

2.5 Miles from Disney * 5 bed, 4 bath, sleeps 14 * Private LED lighted Pool and Jacuzzi * Fully equipped kitchen, linens provided * info@VacationsOrlando.us

Stephen Alcala * 516-759-0505 * 60 Sea Cliff Avenue, Glen Cove, Ny 11542
Kabanos Polish Deli * Izabela /Manager/ 631-842-3999 * 515 Oak Street, Copiague, NY 11726
call Doug Newhook 516-513-6967
Rarytas Deli * 1644 Great Neck Rd. Copiague, NY 11726

Ucz sie z najlepszymi!

Dolacz do naszej szkoly i zacznij swoja przygode z jezykiem polskim! 

Godziny zajec

Zajecia adbywaja sie w sobote:
Dla klas od 0-VI od godz 10am-1pm
Dla Klas VII-VIII od godz 9am-1pm

Nasz lokalizacja

40 W. Nicholai Street Hicksville, New York