Praca domowa-VII Klasa

Praca domowa-VII Klasa

Praca domowa:

1. Podkreśl w tekście “Lekcja Anielki” (podręcznik str. 39-41) wszystkie opisy Anielki.
2. Powtórz części mowy (zeszyt ćwiczeń str. 2-5).

Praca domowa:

1. Napisz chrakterystykę Anielki (termin oddania 2 tygodnie).
2. Ćwiczenia ze str.8 i 10.
3. Przeczytaj tekst “Opowieść o bursztynie”(podręcznik, str. 20) i naucz się go opowiadać. 

Praca domowa:

1. Przygotuj informacje o Janie z Czarnolasu ( ustnie lub zapisz 5 zdań).

2. Napisz charakterystyke Anielki ( zadanie z poprzedniego tygodnia).

3. Dokończ tłumaczenie ze str.  92,zeszyt ćwiczeń.

4. Wypisz do 10 potocznych, niedbałych wyrazów, których używasz na codzień np. ‘ogarnij się’.

Praca domowa:

1. Naucz się ładnie recytować z książki  (nie na pamięć) wiersz ze str. 94, podręcznik.
2. Napisz 5 synonimów – wyrazów bliskoznacznych do wyrazu ‘ojczyzna’.
3. Cwiczenia ze strony 12 i 13.
4. Zadania extra dla chętnych: Co to jest pamiętnik i list (forma pisemna).

Praca domowa:

1. Zapisz 3 kartki z dziennika (3 dni po 3 zdania zwiedzania Nowego Jorku).
2. Przeczytaj tekst “Dziennik Kingi” (podręcznik, str.129).
3. Przypomnij sobie nieosobowe formy czasownika (zeszyt ćwiczeń, str.21).
4. Zadanie ekstra dla chętnych: co to jest dziennik jako pisemna forma wypowiedzi.
Pzdr:)

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia str.22 i 23.
 2. Napisz 5 określeń jaki powinien być przyjaciel i jaki nie powinie być przyjaciel.
 3. Przeczytaj tekst “Przyjaciele”, str.90. Jak oceniasz postawę Leszka jako przyjaciela? (ustnie).

Praca domowa:

 1. Jak oceniasz postępowanie Leszka z bajki A. Mickiewicza “Przyjaciele”? (8 zdań, policz wyrazy w swoim wypracowaniu).
 2. Przeczytaj tekst “Przyjaciel automateusza”, podręcznik, str.14.
 3. Opowiedz go swoimi słowami w  czasie lekcji.
 4. Jakie zalety miał elektroprzyjaciel z tekstu (ustnie).

Praca domowa:

1. Ćwiczenie 7, str 27, ćw. 10 i 11, str. 28 i 29, zeszyt ćwiczeń.
2. Przeczytaj wiersz “Pacierz polski”, podręcznik, str.108.
3. Przygotuj notatkę lub kilka zdań ustnie o Karolu Wojtyle (Janie Pawle II).
4. Ekstra dla chętnych: synonimy słowa pacierz.

Praca domowa:

 1. Będziemy robili projekt. Każdy z uczniów powinien przygotować.
 • Brian, Gabrysia – Polska pod III zaborami – trzy zdania.
 • Ksena, Victoria – Powstanie Listopadowe 1830 –  trzy zdania.
 • Antek, Patryk – Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 –  trzy zdania. 
 • Gabriel – synonimy słowa niepodległość.
 • Emily, Adam – po 3 cytaty o wolności.

2. Przygotuj się do recytacji wiersza na pamięć na 11 Listopada. Będziemy mieli apel!

Praca domowa:

 1. Przeczytaj tekst ze strony 56, podręcznik.
 2. Napisz plan wydarzeń do przeczytanego tekstu ( 10 punktów).
 3. Przygotuj info o Mikołaju Koperniku (ustnie lub pisemnie – 5 zdań).
 4. Zadanie ekstra dla chętnych – co to jest teoria helicentryczna?

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia 6 i 7, str. 38.
 2. Przypomnij sobie części mowy, ososbowe i nieosobowe formy czasownika. Tryb rozkazujący i przypuszczający. Info w zeszycie ćwiczeń, str. 2-5, 21, 25, 30.
 3.  Narysuj prostą mapkę Polski, zarys mapki i zaznacz miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem.

Praca domowa:

 1. Napisz podziękowanie dla mamy i taty. Minimum 5 zdan,

Thanksgiving

Praca domowa:

 1. Dokończyć opowieść o św. Mikołaju i ubogich.
 2. Dokończyć ćwiczenia str 40-42.
 3. Napisz, którą z tradycji Bożonarodzeniowych najbardziej lubisz i dlaczego (8 zdań).

Praca domowa:

 1. Napisz trzy kartki z pamiętnika:
  • – Wigilia
  • – Boże Narodzenie
  • – Nowy Rok.
 2. Przypomnij sobie wiadomości. Zeszyt ćwiczeń, str. 2-5, 21,25, 30.
 3. Ćwicz rolę do Jasełek.

Holiday

Holiday

Holiday

Praca domowa:

 1. Zadanie 2 i 3, str.45, zeszyt ćwiczen.
 2. Ćwicz role do Jaselek.

Praca domowa:

 1. Powtórz do sprawdzianu: części mowy, zeszyt ćwiczeń str.2-5, 21,25,30
 2. Analiza “Hymnu Polski” – ustnie badź pisemnie (10 zdań).
 3. Ekstra, dla chętnych. Przygotuj notatkę, kim był Napoleon Bonaparte.

Jasełka

Praca domowa:

 1. Okresl czesci zdania w ponizszym zdaniu:
  • Moi koledzy spedzaja zimowe ferie w gorach.
 2. Cwiczenie 1, 2 i 6,str.49-52, zeszyt cwiczen.
 3. Przeczytaj wiersz “Ksiazka” , str.6 i napisz jakie funkcje pelni ksiazka w wierszu.
 4. Przynies swoja ulubiona ksiazke na lekcje jezyka polskiego.

Praca domowa:

1. Napisz 6 zdań na temat: Czy jestem solidarny z Polską? Polakami?
Proszę się postarać. !!!!
2. Dokończ ćwiczenia ze str. 47, zeszyt ćwiczeń.
3. Znajdź w internecie lub polskiej książce poezję miłosną i przynieś zapisany lub wydrukowany fragment – 4 zwrotki (linijki).

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Praca domowa:

 1. Cw.5, str.62, zeszyt cwiczen.
 2. Przygotuj ustnie lub pisemnie info zwiazane z Powstaniem Listopadowym (1830) i Powstaniem Styczniowym (1864), 6 zdan.
 3. Zapisz 6 faktow zwiazanych z haslem ‘ Polska pod zaborami’.
 4. Przynies zdjecie z muzeum, w ktorym byles, moze byc wirtualne. Bedziemy pisac sprawozdanie.
 
 

Praca domowa:

 1. Ćwiczenie 6, str.87, zeszyt ćwiczeń.
 2. Przygotuj ustnie lub pisemnie biografię (życiorys) Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
 3. Emigrant, emigracja – wyjaśnij pojęcia.
 
 
 
 

Indiwidualna praca w domu:

1.     Historia Polski: Dokonaj analizy fragmentu utworu „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza. Możesz posłużyć się życiorysem Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego (praca domowa).

10 zdań.

„Dziady, cz. III”

Mam być wolny — tak! nie wiem, skąd przyszła nowina,

Lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina.

Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany,

Ale wtłoczą na duszę — ja będę wygnany!

Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie,

Ja śpiewak, — i nikt z mojej pieśni nie zrozumie

Nic — oprócz niekształtnego i marnego dźwięku.

Łotry, tej jednej broni z rąk mi nie wydarły,

Ale mi ją zepsuto, przełamano w ręku;

Żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły,

I myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu,

Jako dyjament w brudnym zawarty kamieniu.

       Co myślał i czuł emigrant na wygnaniu?

             Do czego porównywał Polaka pod zaborami?

 Dlaczego czuł się bezradny na emigracji?

2.      Przeczytaj tekst, podręcznik str.139 „Spotkanie z niewidomą koleżanką”. Odpowiedz na pytanie. Co to znaczy być samodzielnym? Na czym polagała samodzielność Ani?Porozmawiaj z rodzicami lub napisz 5 zdań.

3.     Ortografia, gramatyka, składnia. Zostań tłumaczem : ćwiczenia, str 88.

Prace domową (zdjecia lub komputerowo) można przesłać mi adres mailowydomekpodlasem6a@gmail.com

 
 
 
 
 

Temat: Gdy trzeba wyjechać. Polonia w Starym i Nowym świecie-analiza tekstu źródłowego H. Sienkiewicz „Listy z podróży do Ameryki”. Co kraj to obyczaj – pisemne wyrażanie wdzięczności. Ćwiczenia strony 63-67.

Na ten tydzień kontynuacja emigracji. Tym razem chciałabym, żeby uczniowie rozumieli, że po III rozbiorze (1795) Polski nie tylko sławni pisarze i artyści emigrowali do Europy (jak Adam Mickiewicz – Paryż, czy Juliusz Słowacki – Londyn), ale także inni Polacy (emigracja do Ameryki). Jakie były przyczyny i cele emigracji w Starym Świecie? To zadania na ten tydzień.

1.     Na podstawie tekstu źródłowego, informacji o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim oraz  wiadomości z lekcji „Polska pod zaborami” uzupełnij tabelę.

Kraj, do którego emigrowano

Najczęstsze przyczyny emigracji

1.

2.

3.

1.

2.

3.

 

W ten sposób z Hamburga do New Yorku, Bostonu, Baltimore lub innych portów amerykańskich. Ale też nędzny to i męczący sposób podróżowania. Każdemu jednak podróżnikowi polskiemu, jadącemu wygodnie pierwszą klasą, radzę, żeby przez samą ciekawość zajrzał pod pokład, zwłaszcza wieczorem w czasie burzy, gdy olbrzymie zwały wody przelewają się przez pokład, wicher rzuca okrętem, a powietrze, woda i ciemność zdają się być zmieszane w jeden chaos. Na iluż to statkach, zanim wzrok podróżnego oswoi się z półmrokiem, usłyszy słowa, szeptane przez wystraszone głosy i przez pochowane po kątach postacie — słowa w rodzinnej naszej mowie: „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko!“ Na pytanie:

 — Ludzie, czyście z Polski? — ciemne owe postacie zerwą się, jakoby podrzucone tajemną jaką siłą, otoczą ze wszystkich stron podróżnika, a wzruszone i drżące od łez głosy zarzucą go pytaniami:

 — Panie! wielmożny Panie, my z Polski. Czy pan także?

 Gdy się ich spytać, z których stron, odpowiedź brzmi:

 — Z pod Prusaka, z pod Austrjaka, z pod Moskala.

 

 To nasza krew, kość z kości naszych — to nasze Mazury, Wielkopolanie i Ślązacy — jadą… dokąd?…

 — Do Mameryki! — odpowie Mazur — do Frylandu! — objaśnia Ślązak.

H. Sienkiewicz „Listy z podróży do Ameryki”, Warszawa 1985.

2. Porozmawiaj z rodzicami, jaki były przyczyny ich emigracji – Emigracji w Nowym Świecie.

3. Pisemne wyrażanie wdzięczności. Ćwiczenia strony 63-67.

Prace domową (zdjecia lub komputerowo) można przesłać mi adres mailowy: domekpodlasem6a@gmail.com